home  |  Steyn  |  speltakken  |  verhuur  |  nieuws  |  contact  |  sociale veiligheid        
 

Steyn

Lid worden

Het scoutingjaar is van januari t/m december. Onze contributie wordt per kwartaal geind. Voordat je lid wordt mag je een paar keer bij een opkomst komen kijken. Wil je blijven en is er plek, dan krijg je de inschrijfformulieren en een machtigingsformulier voor het innen van de contributie. Deze moeten worden ingevuld, ondertekend en worden ingeleverd bij de leiding of bij de ledenadministratie.

CONTRIBUTIE

Contributie wordt betaald d.m.v. een automatische incasso. Helaas kunnen wij leden niet inschrijven als geen incasso wordt afgegeven.

Lidmaatschap beëindigen

De officiële opzegging dient schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie te gebeuren. Daarnaast meldt u uw kind af bij de leiding. Bij opzegging in de eerste twee maanden van het kwartaal, gaat de opzegging in per het daaropvolgende kwartaal. Zegt u op in de laatste maand van het kwartaal dan wordt het daaropvolgende kwartaal contributie geind.

Geschiedenis

Scouting Steyn bestaat al vanaf 1927.
Naast een boek over de geschiedenis van onze vereniging, Pionieren en wrikken - 75 jaar Steyn, is er ook een website waarop je foto's en krantenartikelen uit de eerste 75 jaar kunt terugvinden. Hier vind je deze website.

Jota

Reinout Vlastra, een van onze oud-leden heeft een website gemaakt met een overzicht van alle Jota's vanaf 1973. Hier vind je deze site.

Steyn

Lid worden
Contributie
Lidmaatschap         beëindigen
Geschiedenis
Jota


bewerk pagina